Katarzyna Kurpiel

Katarzyna Kurpiel
Branża: Kultura i sztuka
Firma: ck Agora
Stanowisko: inne
Miasto: Wrocław 

Centrum Kultury AGORA to miejsce, które promując kulturę i sztukę, a także prowadząc wielokierunkową otwartą działalność edukacyjną i artystyczną, daje przestrzeń do rozwoju oraz czerpania i dzielenia się inspiracjami, niezależnie od wieku.

 

Nowoczesny i funkcjonalny budynek CK AGORA, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony m.in.  w studio nagrań, salę widowiskową, teatralną, baletową, konferencyjną oraz galerię, stwarza możliwość realizacji stałych zajęć w ramach pracowni: tanecznej, wokalnej,  instrumentalnej, filmowej, teatralnej, fotograficznej i plastycznej - malarstwa, grafiki, ceramiki, szkła fusingowego.

Oprócz propozycji warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Centrum realizuje projekty kulturalne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym:  festiwale, koncerty, imprezy plenerowe, spektakle, wystawy, warsztaty, konkursy, konferencje popularno-naukowe.

 

CK AGORA - miejsce spotkań - sprzyja integracji twórców i środowisk kulturalnych. Realizacja projektów oparta jest na współpracy z licznymi instytucjami kultury i oświaty, organizacjami pozarządowymi, środowiskami artystycznymi, a także z osobami i firmami, którym nie tylko zawodowo bliskie są sprawy związane z kulturą i sztuką.

 

Agora to także czas na przerwę. Przy filiżance dobrej kawy w restauracji i interesującej  książce w bibliotece…

Zapraszamy!

 

 Najważniejsze realizacje:


-Międzynarodowy Festiwal Audiowizualny SYNESTHESIA FESTIVAL
-Ogólnopolski Festiwal ewentualnych Talentów Aktorskich FeTA
-Noc Świętojańska na Wyspie Słodowej
-Kalejdoskop Kultur. Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych
-Festiwal Śpiewających Przedszkolaków
-Festiwal Popkultury Japońskiej Futaba
-Lower Silesia Bass

 
więcej: www.ckagora.pl

Najczęściej odwiedzani

Nowi użytkownicy

InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl