Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu
Branża: Nauka i edukacja
Miasto: 50-527 wrocław
Ulica: Dawida 9/11

O UCZELNI

DWSSP ASESOR  to jedna z wiodących niepublicznych dolnośląskich uczelni wyższych. Od przeszło 10 lat kształci studentów w obrębie 2 kierunków studiów licencjackich: Administracja oraz Praca socjalna, a także 12 specjalistycznych kierunków studiów podyplomowych.

Celem uczelni jest wyposażanie naszych studentów w wiedzę i umiejętności, dzięki którym  z łatwością odnajdą się na rynku pracy oraz staną się cenionymi i pożądanymi specjalistami w swojej dziedzinie, przygotowanymi do funkcjonowania zarówno w sektorze administracji publicznej, jak i na rynku firm komercyjnych.
Absolwenci naszej uczelni to osoby posiadające nie tylko kompleksowe przygotowanie merytoryczne, ale przede wszystkim kompetencje praktyczne, co stanowi o ich konkurencyjności na rynku pracy. Absolwent DWSSP ASESOR to przyszły wykwalifikowany i kreatywny pracownik, zdolny do zarządzania zespołem i obejmowania stanowisk decyzyjnych.

Uczelnia działa zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Znana jest z utrzymywania europejskich standardów nauczania, przyjętych przez Stowarzyszenie Administracji Publicznej (SEAP) oraz International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA). Szkoła słynie z dbałości o jakość procesu nauczania, kadry akademickiej i administracyjnej, szkoleń, praktyk i staży zawodowych studentów w instytucjach krajowych i zagranicznych. DWSSP ASESOR szczególnie dba o rozwój osobisty swoich studentów, zachęca do podejmowania wyzwań zawodowych oraz uczy przedsiębiorczości.


OFERTA EDUKACYJNA

STUDIA WYŻSZE

 Kierunki:

 ADMINISTRACJA
Specjalność:

 • Administracja publiczna
 • Służby współpracy z zagranicą
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego – specjalność dofinansowana ze środków UE w ramach EFS. 2 lata studiów za darmo!


PRACA SOCJALNA


STUDIA PODYPLOMOWE

 

Ofertę edukacyjną DWSSP ASESOR wzbogacają specjalistyczne studia podyplomowe.

Przeznaczone są dla absolwentów wszystkich uczelni z dyplomem licencjata, inżyniera bądź magistra. Studia podyplomowe dedykowane są osobom chcącym pogłębić i zaktualizować posiadaną wiedzę, bądź też zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

 

Stałe podnoszenie własnych kwalifikacji, zdobywanie nowych kompetencji, a często całkowita zmiana dotychczasowego zawodu staje się koniecznością dla ludzi w różnym wieku – zarówno tych bardzo młodych, u progu kariery zawodowej, jak i dla uznanych specjalistów, których oczywistym atutem jest wieloletnie doświadczenie.
Studia podyplomowe to szansa na awans, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zdobycie szczególnie cenionych przez pracodawców praktycznych umiejętności, jak i znaczne ułatwienie w poszukiwaniu pracy sprawiającej radość oraz w pełni satysfakcjonującej – przede wszystkim pod względem finansowym.

Lista kierunków studiów podyplomowych:

ADMINISTRACJA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KULTURZE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA W POLSCE I UE
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
SZTUKA DYPLOMACJI
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I EWALUACJA
TRENER W ADMINISTRACJI
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
PRAWO PRASOWE, AUTORSKIE I REKLAMY
PRAWO PODATKOWE
ZARZĄDZANIE I TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU

 Link: http://asesor.pl/index.php?dok=2-74

 
REKRUTACJA

 Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR  jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

* Nabór na studia wyższe: 04.04.2011 – 24.09.2011

Szczegóły: http://www.asesor.pl/index.php?dok=2-96

* Nabór na studia podyplomowe: 04.04.2011 – 29.10.2011

Szczegóły: http://www.asesor.pl/index.php?dok=2-99

 

Dokumenty rekrutacyjne  przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:

ul. Dawida 9/11

50-527 Wrocław

tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

sobota: 9.00 – 14.00

 

Możliwe jest także skorzystanie z  formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie WWW.rekrutacja.asesor.plCO WYRÓŻNIA DWSSP ASESOR?

 

 • Nowatorski, interdyscyplinarny program kształcenia
 • Wybitna kadra naukowo-dydaktyczna
 • Serdeczna i przyjazna atmosfera studiowania
 • Wieloletnia współpraca z uczelniami zagranicznymi m.in. w Anglii, Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Turcji, Słowacji oraz organizacjami pozarządowymi krajów Unii Europejskiej
 • Organizacja wizyt studyjnych w instytucjach UE i NATO
 • Możliwość studiowana za granicą w ramach programu Erasmus
 • Praktyki i staże zawodowe w instytucjach krajowych i zagranicznych
 • Stypendia i zniżki w opłatach
 • Pomoc Biura Karier w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego

 

PRZYCHYLNY PROGRAM FINANSOWANIA NAUKI STAĆ CIĘ NA STUDIA

 

Dla swoich studentów DWSSP ASESOR przygotowała program „Stać Cię na studia”. Uczelnia oferuje stypendia socjalne, naukowe, sportowe oraz wiele innych udogodnień i ulg w opłatach.

Każdy student z chwilą przyjęcia do DWSSP ASESOR jest automatycznie objęty programem. Od studenta zależy, czy i jakie opcje finansowe wybierze, a od jego wyników w nauce i sporcie – czy zostanie stypendystą. Jeszcze jako kandydat na studia, każdy może precyzyjnie zaplanować dogodny harmonogram płatności oraz upusty w finansowaniu nauki w DWSSP ASESOR. Już jako student, przez 3-letni okres studiów, każdy ma możliwość korzystania z dogodnych rozwiązań finansowych w ramach programu „STAĆ CIĘ NA STUDIA” oraz z szerokiego systemu stypendialnego. Oferta przyjaznego dla studenta systemu płatności w DWSSP ASESOR wzbogacona jest o atrakcyjny program „Rodzina+” dla wspólnie studiujących członków rodzin. Ponadto każdy absolwent studiów licencjackich ma prawo do znacznych rabatów, jeśli kontynuować będzie edukację w DWSSP ASESOR na studiach podyplomowych.

 

Szczegóły: http://staccienastudia.asesor.pl/

 

PRAKTYKI

 Program studiów wzbogacony jest wiedzą praktyczną i umiejętnościami zdobywanymi podczas praktyk zawodowych w instytucjach krajowych i zagranicznych. Praktyki zawodowe na kierunku Administracja trwają 4 tygodnie, na kierunku Praca socjalna trwają 10 tygodni.

 

Podmioty, z którymi DWSSP ASESOR zawiera cyklicznie umowy o organizację praktyki zawodowej
dla studentów Uczelni.

 

       Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

       Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu

       Urząd Statystyczny we Wrocławiu

       Urząd Skarbowy Wrocław - Stare Miasto

       Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście

       Urząd Skarbowy Wrocław - Fabryczna

       Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

       BRE Bank S.A. Oddział Regionalny Wrocław

       Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

 

 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

 Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR to uczelnia, która od początku swojego istnienia prezentowała poziom nauczania dopasowany do europejskich standardów kształcenia.
Spośród wrocławskich uczelni DWSSP ASESOR wyróżnia jej międzynarodowy, otwarty charakter. ASESOR od lat współpracuje z zagranicznymi uczelniami Europy oraz realizuje wspólne projekty z europejskimi organizacjami zajmującymi się zagadnieniami administracji publicznej. Idee zintegrowanej Europy wprowadza w życie kooperując ściśle także z partnerami krajowymi – uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami wspierającymi rozwój obywatelski, towarzystwami kreującymi liderów przemian społecznych, organizacjami pomocowymi i fundacjami charytatywnymi.

W 2005 r. Komisja Europejska nadała ASESOROWI Kartę Erasmusa, włączając go tym samym do grona uczelni realizujących międzynarodowy program wymiany studentów ERASMUS.

Uczelnie partnerskie dla DWSSP ASESOR to:

 1. ST. Pölten Fachhochschule – Austria
 2. Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden – Niemcy
 3. SavoniaUniversityof Applied Sciences, Iisalmi – Finlandia
 4. NorthKareliaUniversityof Applied Sciences, Joensuu – Finlandia
 5. Universidad Cardinal Herrera Valencia – Hiszpania
 6. Prešov University – Słowacja
 7. Sakarya University – Turcja
 8. Uniwersytet Jana Purkyny’ego w Usti nad Łabą – Czechy
 9. Wyższa Szkoła Administracji Saksońskiej w Miśni – Niemcy
 10. Wyższa Szkoła Zawodowa Görlitz/Zittau – Niemcy

 

 WYRÓŻNIENIA, CERTYFIKATY, AKREDYTACJE

Certyfikaty jakości:

1. W 2008 r. DWSSP ASESOR otrzymała po raz trzeci Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" - znak jakości nadany przez Akademickie Centrum Informacji z Poznania.

2. W 2007 r. DWSSP ASESOR otrzymała wyróżnienie Patrona Medialnego - Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej - na Dolnośląskich Prezentacjach Edukacyjnych TARED 2007.

3. W 2005 i 2006 r. DWSSP ASESOR otrzymała Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" - znak jakości nadany przez Akademickie Centrum Informacji z Poznania.

4. W 2004 r. DWSSP ASESOR została Nominatem Konkursu Dolnośląskie Gryfy - Nagroda Gospodarcza w kategorii za największy wkład w dziedzinie edukacji na rzecz gospodarki dolnośląskiej Kapituły Nagrody Gospodarczej we wrześniu 2004 r.

5. W 2001 r. DWSSP ASESOR została Laureatem Nagrody Głównej Ministra Barbary Labudy Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP TARED 2001 Wrocław, na VII Dolnośląskich Prezentacjach Edukacyjnych Tared

Lokalizacja:

Polecane firmy

Nowe firmy

InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl