Dmuchawa do pieca

Data: 24-06-2016
Każde duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwo ma odpowiedni system centralnego ogrzewania. Bez tego firma nie spełnia standardów, które nakładają na nią skomplikowane przepisy prawne.

Mowa tu w szczególności o standardach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które musi spełniać każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników. Wielu właścicieli mniejszych lub średnich firm decyduje się na zakup nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania. Zwykle są one obsługiwane za pomocą elektroniki, co niektórym może nastręczyć dodatkowych kłopotów. Na szczęście jednak wiele pieców obsługiwana jest w sposób łatwy i przejrzysty, ponieważ zawierają tylko kilka podstawowych przełączników. Przedsiębiorca nie musi więc zatrudniać fachowca, którego jedynym zadaniem będzie obsługa urządzenia. Warto jednak zastanowić się, co zrobić w sytuacji, gdy taki piec ulegnie awarii. Szczególnie znaczące są wszelkiego rodzaju defekty części do kotłów. Zazwyczaj awaria takich drobnostek jest niegroźna i kończy się na zakupie odpowiedniego zamiennika. Nie da się ukryć, że większość części można nabyć nawet w słabo zaopatrzonych sklepach z artykułami przemysłowymi. Duże znaczenie ma dbałość o te części. Jeżeli zostaną odpowiednio i fachowo zakonserwowane, zachowają żywotność przez dziesiątki lat. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie jednak sprawy, jak ważna jest odpowiednia dbałość o maszyny. Dla tej kategorii właścicieli firm szczególnie polecanym rozwiązaniem jest zatrudnienie majstra, w którego zakres obowiązków wejdzie również konserwacja systemu centralnego ogrzewania.

Dzięki temu pracodawca może spać spokojnie, bez obaw, że kontrola stanu takich urządzeń wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości. Bardzo ważną sprawą jest również okresowe sprawdzenie jakości urządzeń. Może tego dokonać wspomniany wyżej majster lub osoba z zewnątrz, której taka kontrola zostanie zlecona. Bez wątpienia przy takiej powadze sytuacji, kontrole te powinny się odbywać co najmniej raz na kilka miesięcy. Należy również badać, czy dmuchawa do pieca funkcjonuje w sposób należyty. Nieodpowiednio dostosowane urządzenie tego typu może stanowić przy eksploatacji nie lada problem.


Warto więc zwrócić uwagę majstra na to, aby ze szczególną starannością i dbałością przynajmniej raz na tydzień sprawdzał, czy dmuchawa działa w sposób należyty. Nie można pominąć znaczenia, jakie dla długiej i pomyślnej eksploatacji pieca ma materiał opałowy. Szczególnie odradza się korzystania z tych najtańszych. Zmniejszają one walory użytkowe pieca, co w konsekwencji prowadzi do szybszego zniszczenia urządzenia. Dlatego właściciele przedsiębiorstw, którzy cenią pieniądze wydane na system centralnego ogrzewania, z dbałością podchodzą do zakupu odpowiedniego materiału opałowego. Zazwyczaj zaopatrują się w wielkich firmach, których jedynym zadaniem jest import takiego surowca. Cechuje się on wysoką jakością, co w pełni zadowala klientów. Materiał opałowy również powinien być składowany w odpowiedni sposób, aby zapobiec jego zawilgoceniu i przesiąknięciu.

InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl