Nauka

Program edukacyjny „Bezpieczny Dolnoślązak”
13-06-2017
Jak udzielić pierwszej pomocy, zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacji pożaru czy powodzi, bezpieczeństwo na drodze, w Internecie lub na wakacjach – tego nauczyły się dzieci, które wzięły udział w drugiej edycji programu „Bezpieczny Dolnoślązak”.
Nauka
InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl