Samorządy

Spalanie odpadów w instalacjach grzewczych – dofinansowanie wymiany pieców
19-01-2017
W związku z notowanym dziś rano pogorszeniem jakości powietrza we Wrocławiu (przekroczeniami norm dopuszczalnych ilości pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu), wynikającym m.in. z niskich temperatur i braku wiatru, apelujemy do wrocławian, by ograniczyli do niezbędnego minimum przebywanie na powietrzu.
Samorządy
InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl