Polska i świat

Miasta partnerskie Wrocławia: Wilno
21-01-2017
Stosunkowo niewielu Polaków z Litwy, w tym z Wilna, osiedliło się po II wojnie światowej we Wrocławiu. Sporo za to przyjechało na Ziemie Odzyskane rdzennych Litwinów, którzy uciekali przed represjami Sowietów, choćby za działalność w antykomunistycznej partyzantce.
Polska i świat
InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl