Ptasie Miasteczko w Strzelinie

22-08-2011
|
Ptasie Miasteczko w Strzelinie
źródło: strzelin.pl
Od paru dni strzelińska cukrownia przyczynia się do ochrony i rozrodu gatunku ptaków - pustułek. Głównym celem akcji przywrócenia na te tereny ptaków, które musiały opuścić swoje naturalne siedliska lęgowe.


Od czwartku strzelińska cukrownia ma nowych, skrzydlatych lokatorów. Trzy młode pustułki zamieszkają w specjalnie przygotowanych budkach lęgowych.

Drapieżniki trafiły do Strzelina w ramach akcji p.n. „Ptasie Miasteczko”, której inicjatorami są - dr Piotr Szymański – wybitny lekarz weterynarii z Fundacji na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt ZYS oraz  strzelińska Fundacja Św. Huberta.

 


Celem akcji jest reintrodukcja pustułek na terenie Strzelina (reintrodukcja – ponowne wprowadzenie rodzimego gatunku na dawne miejsce bytowania). Dr Piotr Szymański jest pracownikiem, działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Kierownikiem tej placówki jest wielce zasłużony dla nauki, uczelni i regionu prof. dr hab. Józef Nicpoń.

Trzy wypuszczone w czwartek pustułki zasiedlą przygotowane przez Fundację Św. Huberta budki lęgowe, umieszczone na obiektach strzelińskiej cukrowni (m.in. na budynku brykieciarni i silosie). Prezes Fundacji Św. Huberta Marcin Marzec uważa, że teren cukrowni to idealne miejsce do życia i rozrodu tego gatunku ptaków. Jest wdzięczny za pomoc i zrozumienie dyrekcji zakładu. Podkreśla, że akcję udało się zrealizować dzięki ogromnej życzliwości dyrektora naczelnego Cukrowni Strzelin Wojciecha Wąsa, aktywnie wspierającego działalność fundacji. Marcin Marzec nie kryje, że bardzo liczy na to, iż już w niedalekiej przyszłości, pustułkami uda się zasiedlić również inne części Strzelina.


Honorowy patronat nad akcją „Ptasie Miasteczko” objęła Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk.


 


źródło: www.strzelin.plInWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl