Spotkanie podumowujące działalność DZMiUW we Wrocławiu

22-12-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Spotkanie podumowujące działalność DZMiUW we Wrocławiu
źródło: UM Województwa Dolnośląskiego
W poniedziałek 11 grudnia wicemarszałek Ewa Mańkowska wzięła udział w konferencji podsumowującej wieloletnią działalność Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu pn. „ W kilka chwil kilka słów o wielu latach DZMiUW we Wrocławiu”.

Podczas spotkania przestawiona została działalność jednostki na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Dolnego Śląska. Do końca roku DZMiUW będzie działało jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna podległa Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonująca zadania Marszałka w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne. Od 1 stycznia 2018 roku ruszy nowa instytucja zarządzająca krajową gospodarką wodną – Wody Polskie.

źródło: UM Województwa Dolnośląskiego
InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl