Sudety 2030

09-11-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Sudety 2030
źródło: UM Województwa Dolnośląskiego
W Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze odbyło się spotkanie poświęcone współdziałaniu w tworzeniu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południa Dolnego Śląska – Sudety 2030” zainicjowanej przez Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja. W posiedzeniu uczestniczyła wicemarszałek Iwona Krawczyk.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy przedstawicieli aglomeracji wałbrzyskiej. Blisko 80 z 90 branych pod uwagę samorządowców z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego zadeklarowało swój udział w tworzeniu strategii. Stworzenie takiego dokumentu miałoby umożliwić starania o dodatkowe pieniądze, które pozwolą na przyspieszony rozwój Sudetów i Przedgórza Sudeckiego oraz niwelowanie dystansu do północy województwa. 
Podczas spotkania wyłoniono Komitet Sterujący, który będzie koordynował prace związane z tworzeniem dokumentu. źródło: UM Województwa Dolnośląskiego
InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl