Rok 2018 - Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry

08-11-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Rok 2018 - Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry
źródło: UM Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wziął udział w wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Sejmików Województw Dolnośląskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Lubuskiego, Opolskiego i Śląskiego.

Tematem przewodnim rozmów była wspólna inicjatywa ustanowienia samorządowego Roku Rzeki Odry 2018. Warto nadmienić, że 26 października Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry.

Dolnośląski Rok Rzeki Odry 2018  został ustanowiony na wniosek Zarządu Województwa z inicjatywy Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnej Ewy Rzewuskiej.


Nadrzędnym celem ustanowienia Roku Rzeki Odry 2018 jest potrzeba uświadomienia społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem województwa dolnośląskiego nad Odrą i jej dopływami oraz promocja Odry jako ważnego elementu budowania potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego naszego regionu.


Rok Rzeki Odry to również pomysł na zwrócenie uwagi mieszkańców na trwające przygotowania resortu żeglugi śródlądowej w Rządzie RP do realizacji szerokiego planu inwestycyjnego, który do roku 2030 ma przywrócić funkcję transportową rzece Odrze.


Podczas spotkania, Komisji Sejmików Województw, w którym uczestniczyli uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, środowisk naukowych i biznesowych, a także zainteresowanych stowarzyszeń. Omówiono tematy ważne dla samorządów województw, takie jak poprawa czystości wody w Odrze w ostatnich latach, turystyka wodna i bezpieczeństwo  regionów w obliczu powodzi i suszy, jak również zagadnienia techniczne dotyczące modernizacji drogi wodnej Odry.


Tematy te będą rozwijane w toku dalszej współpracy województw, zwłaszcza podczas planowanego na czerwiec przyszłego roku we Wrocławiu Sejmiku Odrzańskiego, który stanowiłby kontynuację sejmików żeglugi śródlądowej, które odbyły się w ubiegłych latach.


Nadrzędnym celem ustanowienia Dolnośląskiego Roku Rzeki Odry 2018 jest potrzeba uświadomienia społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem województwa dolnośląskiego nad Odrą
i jej dopływami, a szczególnie  zwrócenie uwagi mieszkańców na trwające przygotowania resortu żeglugi śródlądowej w Rządzie RP do realizacji szerokiego planu inwestycyjnego, który do roku 2030 ma przywrócić funkcję transportową rzece Odrze. Funkcja ta musi współgrać z realizacją inwestycji przeciwpowodziowych, prowadzonych na Odrze i jej dopływach, na które kładziemy wielki nacisk w związku z 20 rocznicą wielkiej powodzi z 1997 r.

Transportowe wykorzystanie Odrzańskiej Drogi Wodnej pozwoli na poprawę spójności terytorialnej naszego województwa i całej Polski Zachodniej, stanowiąc tanie i ekologiczne uzupełnienie oferty innych rodzajów transportu towarowego, zwłaszcza towarów masowych, wielkogabarytowych. Aspekty te są istotne z racji konieczności przywrócenia w przestrzeni społeczno-gospodarczej i świadomości społeczeństwa Dolnego Śląska, Polski Zachodniej i całego kraju funkcji transportowej rzeki Odry jako integralnej części europejskiego korytarza transportowego.

 

źródło: UM Województwa Dolnośląskiego 

InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl