Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli

Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli
źródło: Urząd Marszałkowski
Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wspólnie z przedstawicielami europejskich samorządów, instytucji unijnych, świata akademickiego i organizacji pozarządowych uczestniczy w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli, poświęconym unijnej polityce regionalnej.
Hasłem przewodnim rozmów są „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości", a głównym tematem debaty jest kolejna perspektywa rozwoju Unii Europejskiej i polityki spójności po roku 2020.

Organizatorami wydarzenia jest Komisja Europejska, Europejski Komitet Regionów oraz europejskie regiony.


źródło: UMWD

InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl