Pomoc dla poszkodowanych w wyniku wichury na Dolnym Śląsku

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku wichury na Dolnym Śląsku
źródło:
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak w związku z wydarzeniami związanymi z wichurą na Dolnym śląsku przypomina samorządowcom o możliwości ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa.
Dotyczy to m.in. na wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Kwota zasiłku wynosi do 6 tys. zł.
Ponadto w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 200 tys. zł, a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 tys. zl.

Ewentualna pomoc powinna być poprzedzona szczegółową analizą potrzeb osób i rodzin poszkodowanych.


źródło: DUW

InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl