Zapraszamy na konferencję "Innowacje na rynku turystycznym. Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka."

04-09-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Zapraszamy na konferencję "Innowacje na rynku turystycznym. Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka."
źródło: UM Świdnica
Jesienią bieżącego roku Świdnica ponownie stanie się stolicą polskiej turystyki.

Od 18 do 19 października odbędzie się konferencja turystyczna dla przedstawicieli branży turystycznej, samorządu terytorialnego oraz nauki przygotowana w oparciu o wnioski zasygnalizowane podczas zorganizowanego w roku 2016 Kongresu Turystyki Polskiej. Jej tematem wiodącym będzie innowacyjność – determinanta rozwoju regionów, rentowności biznesu i sprawności  procesów zarządczych. 

Głównymi zagadnieniami poruszanymi na konferencji będą:

1) Wyzwania innowacyjności rynku turystycznego,

2) Między wiedzą a kreatywnością: pracownicy i pracodawcy na rynku turystycznym,

3) Kadry dla turystyki jutra w oparciu o Ranking Szkół Wyższych Kształcących na kierunkach turystycznych 2017 oraz Sektorową Ramę Kwalifikacji dla turystyki,

4) W kierunku innowacyjności produktów turystycznych,
- Współpraca transgraniczna w dziedzinie turystyki,
- Znaczenie samorządów lokalnych dla rozwoju innowacyjności turystycznej oferty regionalnej,

5) Czy udział przedsiębiorstwa turystycznego w programie Krajowego Rejestru Długów i posiadanie przez nie Certyfikatu Rzetelności jest gwarancją dla turysty oraz kontrahentów, że podmiot ten nie upadnie?,

6) Aplikacje mobilne i oprogramowanie IT jako narzędzia wspomagające rozwój turystyki,

7) Podatek VAT a opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Biura podróży i inne przedsiębiorstwa turystyczne w zderzeniu z przepisami prawa.

Ponadto odbędą się warsztaty dla przedsiębiorców, pracowników, samorządowców, organizacji pozarządowych obejmujące takie zagadnienia jak:
- Techniki sprzedaży w turystyce

- Jakość i gościnność w polskiej restauracji (warsztaty dla restauratorów)

- Krajowy Rejestr Długów a JST (warsztaty dla samorządowców)

- Tworzenie produktów turystycznych (dla samorządowców i LOT)

- Aplikacje mogilne jako narzędzia wspomagające rozwój turystyki (dla przedsiębiorców)

Podczas konferencji tradycyjnie już w Świdnicy wręczone zostaną nagrody ogólnopolskiego czasopisma Forum Biznesu: Gmina Przyjazna Turystyce oraz Najlepszy Produkt Turystyczny i Usługa Turystyczna Roku 2016.

Organizatorami konferencji są: Gmina Miasto Świdnica, Dolnośląska Izba Turystyki, Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Fundacja Symbioza.

Partnerzy merytoryczni: Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Forum Biznesu

Szczegółowy program i formularz rejestracyjny dostępny będzie od 1.08.2017 na stronie www.kongresturystyki.pl .

Kontakt mailowy w sprawie współpracy i udziału z przedstawicielami organizatora:
1. Sylwia Osojca-Kozłowska: s.osojca@um.swidnica.pl
2. Jacek Piekunko: j.piekunko@um.swidnica.pl
3. Referat Turystyki UM Świdnica: turystyka@um.swidnica.pl.

źródło: UM Świdnica
InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl