WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM TWÓRCZEGO

06-08-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM TWÓRCZEGO
źródło: UM Wałbrzych
DO KOŃCA SIERPNIA MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM TWÓRCZEGO

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XIV/174/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami termin składania wniosków o przyznanie stypendiów na 2018 rok upływa z końcem sierpnia 2017 r. Wnioski poparte co najmniej jedną rekomendacją programu stypendialnego od opiekuna artystycznego, przedstawicieli instytucji kultury lub organizacji mogącej ocenić program pod względem merytorycznym wraz z ewentualnymi załącznikami należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Sienkiewicza 6-8.

Przedmiotowa uchwała wraz z wnioskiem dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (w zakładce: Kultura i sport - Przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji) oraz w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, Pl. Magistracki 1, pok. nr 21, tel.: 74 66 55 106.

źródło: UM Wałbrzych
InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl