Wałbrzych ograniczy niską emisję dzięki zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej

29-07-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Wałbrzych ograniczy niską emisję dzięki zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej
źródło: UM Wałbrzych
Gmina Wałbrzych pozyskała kolejne środki unijne na realizację przedsięwzięcia prowadzącego do ograniczenia niskiej emisji w Wałbrzychu.

 Celem projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej” jest:

  • budowa 4 ciągów pieszo-rowerowych (ul. Świdnicka, de Gaulle’a, Sikorskiego, ul. Wysockiego) oraz 2 dróg rowerowych (Noworudzka, 11 Listopada),
  • budowa kompleksowego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym, w skład którego wchodzi m. in. system zarządzania energią,
  • stworzenie 2 zintegrowanych centrów przesiadkowych, tj.

    - Szczawienko - powstanie m. in. plac manewrowy oraz przystanek dla autobusów, Park&Ride - 40 miejsc, Bike&Ride - 12 miejsc; ponadto wyremontowany i przebudowany zostanie budynek dworca kolejowego Wałbrzych Szczawienko,
    - Pl. Na Rozdrożu - powstanie m. in. plac manewrowy dla autobusów z 2 stanowiskami, Bike&Ride - 30 miejsc, Park&Ride przy ul. Przemysłowej - 104 miejsca.

Działaniami uzupełniającymi są inwestycje w energooszczędne oświetlenie uliczne (budowa i wymiana oświetlenia w wybranych lokalizacjach Wałbrzycha) oraz w infrastrukturę drogową transportu publicznego (przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja, Rycerska, Limanowskiego w celu nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu, przebudowa infrastruktury drogowej przy zintegrowanych centrach przesiadkowych, tj. ul. 1 Maja, Przemysłowej oraz dróg dojazdowych do ww. dworca kolejowego oraz obiektu Park&Ride).

Przedsięwzięcie przyczyni się do szerszego wykorzystania efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, zatłoczenia oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zostanie zrealizowane do końca 2018r.
Podmiotem współrealizującym inwestycję jest Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

Wartość całkowita projektu: 45 453 548,84 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 33 329 502,20 PLN

„Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej.” (numer projektu: RPDS.03.04.04-02-0014/16)

 

źródło: UM Wałbrzych

InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl