Otwarcie nowoczesnego ośrodka psychiatrycznego

15-07-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Otwarcie nowoczesnego ośrodka psychiatrycznego
źródło: UM Województwa Dolnośląskiego
Zakończyła się budowa i modernizacja Wojewódzkiego Centrum Długoterminowej Opieki Psychiatrycznej w Stroniu Śląskim. Na inwestycje samorząd województwa przekazał ok. 33 mln złotych.

W uroczystym otwarciu w miniony piątek wzięli udział m.in. wiceminister zdrowia Zbigniew Król, radny sejmiku Julian Golak, dyrektor departamentu zdrowia UMWD Jarosław Maroszek oraz dyrektor Wojewódzkiego Centrum Długoterminowej Opieki Psychiatrycznej w Stroniu Śląskim Joanna Chromiec.


Nowoczesny kompleks opiekuńczo - leczniczy powstał w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę budynku tzw. WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej), powiększoną o nowe budynki, obejmującą m.in. obiekty gospodarczo - techniczne oraz dwa pawilony Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL). Wykonano również prace w zakresie zagospodarowania terenu, budowy dróg oraz zakupiono wyposażenie i sprzęt. Obecnie Centrum może przyjąć ok. 350 pacjentów cierpiących na schorzenia psychiatryczne, nie wymagających leczenia w warunkach szpitalnych, którym udzielane są świadczenia w zakresie całodobowej, opieki i rehabilitacji, adekwatne do ich stanu zdrowia.


Inwestycja realizowana była w dwóch etapach – pierwszy rozpoczął się w 2009 r. i polegał na gruntownej modernizacji i wyposażeniu budynku WTZ, w którym obecnie zlokalizowana jest baza łóżkowa dla ponad 120 pacjentów. Od 2013 r. realizowano II. etap zadania inwestycyjnego, obejmujący budowę nowych pawilonów ZOL (w tym sale dla ponad 220 pensjonariuszy, kaplicę szpitalną, aptekę, pomieszczenia gospodarcze i techniczne) oraz budowę infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu.


Całkowity koszt inwestycji to ponad 40 mln zł. Z czego samorząd województwa przekazał ok. 33 mln, a 7,2 mln pochodzą z budżetu państwa.
− Dzięki modernizacji i rozbudowie Wojewódzkiego Centrum Długoterminowej Opieki Psychiatrycznej w Stroniu Śląskim pacjenci mogą teraz leczyć się w komfortowych warunkach – mówi Julian Golak, radny województwa dolnośląskiego.


Samorząd województwa wraz z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego będą apelować do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie funduszy na opiekę psychiatryczną.


− Szczególnie dotkliwym problemem jest teraz niedofinansowanie opieki psychiatrycznej oraz brak właściwej wyceny procedur leczniczych  w podmiotach leczniczych województwa dolnośląskiego w stosunku do cen w pozostałych województwach. Zaniżone stawki nie pozwalają zapewnić godnych wynagrodzeń dla pracowników. Dzisiaj Dolnoślązacy mogą poczuć się pokrzywdzeni. Mam nadzieję, że NFZ znajdzie w budżecie dodatkowe pieniądze na opiekę psychiatryczną w naszym regionie – mówimarszałek Cezary Przybylski.

 

źródło: UM Województwa Dolnośląskiego

InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl