XII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna

28-06-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
XII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna
źródło: UM Województwa Dolnośląskiego
Marszałek Cezary Przybylski wziął udział w otwarciu XII Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej, której organizatorami są Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników polityk publicznych osiągniętych w krajach Unii Europejskiej. Dowody dostarczane przez badania ewaluacyjne nie tylko przedstawiają wyniki podjętych działań, ale również wyjaśniają mechanizmy społeczno-gospodarcze, możliwości i bariery poszczególnych krajów.

Konferencja stanowi forum na rzecz zwiększenia wiedzy i umiejętności, wymiany doświadczeń i wyników prowadzonych badań. Dzięki tej imprezie specjaliści zaangażowani w proces ewaluacji na różnych etapach mają doskonałą okazję do spotkania się, nawiązywania kontaktów i zrozumienia różnych punktów widzenia. Jesteśmy przekonani, że będzie miało to znaczący wpływ na przygotowywanie badań ewaluacyjnych wysokiej jakości. Podnosząc jakość realizowanych badań i uwalniając potencjał instytucji zaangażowanych w proces ewaluacji, przyczyniamy się do lepszej polityki.

 

źródło: UM Województwa Dolnośląskiego

InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl