Szkoła oficerska: Trwają zapisy na studia wojskowe

04-03-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Szkoła oficerska: Trwają zapisy na studia wojskowe
źródło: UM Wrocław
Studia oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu od kilku lat są wśród najpopularniejszych. Absolwenci mają ciekawą i dobrze płatną pracę oraz gwarancję zatrudnienia.

Co roku do egzaminów w szkole oficerskiej przystępuje kilka tysięcy osób. Selekcja jest ostra, zwykle na jedno miejsce przypada od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. O liczbie miejsc na studiach wojskowych decyduje Ministerstwo Obrony Narodowej zwykle na początku marca.

Jednak kandydaci już teraz mogą rejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni. Mają na to czas to 31 marca. O przyjęcie mogą się starać osoby niekarane sądownie i zdrowe (obowiązkowe jest zaświadczenie lekarskie). 
O przyjęciu do Wyższej Szkoły Oficerskiej, oprócz ocen na świadectwie maturalnym, decydują egzaminy sprawnościowe i rozmowa rekrutacyjna. Te dwa ostatnie etapy rekrutacji zaplanowano od 10 do 17 lipca.

Szkoła oficerska: egzaminy sprawnościowe

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni podczas egzaminów sprawnościowych muszą zaliczyć cztery konkurencje. Panie – bieg na 800 metrów, bieg po kopercie, 50 metrów kraulem na basenie, do zaliczenia jest także sprawdzian siłowy – zwis na drążku. 
Egzamin mężczyzn składa się z biegu na tysiąc metrów, biegu wahadłowego oraz sprawdzianu siłowego - podciąganiu się na drążku. Na basenie muszą pokonać 50 metrów kraulem,

Tabele wymogów i norm podczas egzaminów sprawnościowych znajdziesz TUTAJ

Ostatni etap rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna. Przystępują do niej osoby, które pomyślnie przeszły dwie wcześniejsze części. Podczas rozmowy komisja ocenia m.in. prezencję, logiczność myślenia, umiejętność prowadzenia rozmowy, motywację. Dodatkowe punkty można uzyskać np. za osiągnięcia sportowe, odbyte kursy specjalistyczne (nurkowe, spadochroniarskie), przynależność do organizacji o charakterze proobronnym.

W sumie podczas egzaminów można zdobyć maksymalnie 350 punktów. W ubiegłym roku osoba, która dostała się na ostatnim miejscu uzyskała 199,8 punktów.

Wyższa Szkoła Oficerska: strzelnica, Śnieżnik i dżungla

W szkole oficerskiej obowiązuje rygorystyczny regulamin, który szczegółowo opisuje zasady zachowania, te jednakowo dotyczą kobiet i mężczyzn.

Dziewczyny to ok. 10 procent ogólnej liczby podchorążych. Na pododdziale mają osobne izby i łazienki, ale obowiązują je takie same zasady jak chłopaków. Są dyżurnymi, sprzątają rejony, mają tyle samo czasu na toaletę. - To dla mnie tacy sami żołnierze - mówi jeden ze starszych oficerów i dodaje: - Wyróżniają się zwykle większą pilnością w nauce. W 2010 r. prymuską szkoły oficerskiej została ppor. Gabriela Ochab.

Dzień podchorążych jest szczelnie wypełniony zadaniami, zajęciami, wykładami i dodatkowymi obowiązkami wynikającymi np. z dyżurów na pododdziale.
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych ma doskonale wyposażone pracownie techniczne i sale ćwiczeń. Wrażenie robi system szkolno-treningowy Śnieżki, elektroniczny symulator, który umożliwia naukę strzelania i kierowania ogniem w wirtualnych warunkach. Uczelnia ma także swoje strzelnice, a program szkolenia ogniowego to sporej grubości książka.

Zobacz reportaż z Wyższej Szkoły Oficerskiej TUTAJ

Na uczelni jest także, jedyny w Polsce, symulator SK-1 Pluton do szkolenia plutonu zmotoryzowanego. To naszpikowane elektroniką przedziały bojowe i kierowców wnętrza Rosomaka.

Nacisk kładzie się na sprawność fizyczną podchorążych. Są zajęcia z walki wręcz, pływania, do dyspozycji studentów są korty, hipodrom, gdzie działa sekcja jeździecka oraz Ośrodek Szkoleniowy Wysoki Kamień w Szklarskiej Porębie, tam prowadzone są m.in. szkolenia wspinaczkowe i narciarskie.

Wrocławianie często biorą udział w szkoleniach za granicą. W amerykańskim Fort Benning uczestniczyli w zajęciach teoretycznych z przywództwa, podstaw dowodzenia, taktyki, topografii oraz praw człowieka. W szkoleniu praktycznym uczyli się, jak dowodzić piechotą podczas walki, brali udział w ćwiczeniach z terenoznawstwa, szkolenia strzeleckiego i łączności, patrolowania, prowadzenia obrony i natarcia. Fort Benning słynie m.in. z trudnych kursów Ranger i szkoleń piechoty. Poza tym regularnie biorą udział w międzynarodowych zawodach, m.in. Winter Survival w czeskim Jesienniku, który wymaga umiejętności przetrwania zimą w górach, oraz w Cambrian Patrol w Walii – uważanych za jedne z najtrudniejszych tego typu wydarzeń organizowanych dla grup specjalnych.

Jeden z wrocławskich studentów szkoły oficerskiej w ramach programu Erasmus zaliczył kurs przetrwania w równikowej dżungli. Kilkudniowe szkolenie w lasach Gujany Francuskiejprowadzili specjaliści z Legii Cudzoziemskiej.

Mundur, miska, dach nad głową

Podchorążowie mają zagwarantowane zakwaterowanie umundurowanie i wyżywienie oraz opiekę medyczną. Poza tym otrzymują co miesiąc uposażenie, którego wysokość zależy od rocznika i stopnia wojskowego. Np. szeregowy podchorąży na pierwszym roku otrzymuje uposażenie w wysokości 1120 zł, starszy kapral podchorąży na III roku - 1920 zł, sierżant podchorąży na ostatnim roku ma 2560 zł.

Ważne: wyjątkowo rzadko, ale są osoby, które rezygnują ze studiów wojskowych. Jeśli nie jest to podyktowane stanem zdrowia uniemożliwiającym kontynuowanie nauki to odchodząc z uczelni trzeba się liczyć ze zwrotem kosztów kształcenia. To może być nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Absolwenci szkoły oficerskiej opuszczają uczelnię w stopniu podporucznika i dyplomem inżyniera (ze specjalnością inżynieria bezpieczeństwa lub dowództwo). Każdy ma zagwarantowaną pracę, tzn. dostaje przydział do jednostki. Podporucznik dostaje 4720 zł brutto, oraz dodatki specjalne, m.in. mieszkaniowy.

źródło: UM Wrocław

InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl