Zielona Stolica Europy jest w Essen

28-01-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Zielona Stolica Europy jest w Essen
źródło: UM Wrocław
W sobotę, 21 stycznia 2017 r. podczas oficjalnej ceremonii Komisja Europejska przekazała tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy 2017 dziewiątemu co do wielkości miastu w Niemczech – Essen. W 2016 r. ten tytuł należał do Słoweńskiej Lublany. Wrocław walczy o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2019 r.

Essen położone jest w Zagłębiu Rury a jego historia jest ściśle związana z rozwojem przemysłu na początku XIX wieku. Ostatnia kopalnia została zamknięta w 1986 roku i od tego czasu Essen rozpoczęło transformację.

W swojej aplikacji Essen “ESSENtials – changing the way we act” nawiązując do  historii pokazało drogę jaką przeszło od bycia potęgą przemysłową do jednego z najbardziej zrównoważonych miast w Europie.

Podczas weekendu otwarcia odbywają się panele dyskusyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska w miastach na całym świecie. W dyskusjach biorą udział m.in. Komisarz Europejski ds. Środowiska Karmenu Vella, Minister Środowiska Niemiec Barbara Hendricks, Minister Ochrony Klimatu Środowisk, Rolnictwa, Ochrony i Spraw Konsumenckich Państwowej Północnej Nadrenii-Westfalii Johannes Remmel, oraz burmistrz Lublany Zoran Janković.

Wrocław również miał szansę zaprezentowania swojej aplikacji do tytułu Zielonej Stolicy Europy 2019, której myślą przewodnią są ludzie i woda. Przedstawiona aplikacja  została przyjęta z zaciekawieniem i entuzjazmem.

W ramach weekendu otwarcia objęcia tytułu Europejskiej Zielonej Stolicy 2017 przez Essen, miasto przygotowało szereg imprez tematycznych ściśle nawiązujących do ekologii. W Grugapark zorganizowano festiwal dla mieszkańców prezentujący lokalne wyroby ekologiczne oraz liczne performances. Wstępem do parku była zwykła torba foliowa przeznaczona do recyklingu.

Wrocławscy przedstawiciele NGO, miejscy aktywiści i dziennikarze zyskali niepowtarzalną okazję porozmawiania z przedstawicielami Essen, którzy przygotowali zwycięską aplikację. Liczne spotkania przybliżyły im kierunek jaki obrał Wrocław, czyli dążenie do dalszego rozwoju działań w zakresie ochrony środowiska a także budowania świadomości ekologicznej i zrównoważonego rozwoju.

Wrocław walczy o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2019 roku

Wrocław jest w gronie 14 miast walczących o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2019 roku. Finaliści zostaną wyłonieni w maju, zwycięzca zostanie ogłoszony w czerwcu 2017.

Tytuł Zielonej Stolicy Europy przyznawany jest za działania w zakresie ochrony środowiska i inicjatywy na rzecz podniesienia standardów ekologicznych.

O tytuł Zielonej Stolicy Europy, który przyznawany jest od 2010 r., mogą ubiegać się miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. W rywalizacji mogą uczestniczyć miasta państw członkowskich Unii Europejskiej, państw ubiegających się o członkostwo oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Do tej pory tytuł Zielonej Stolicy Europy otrzymało 9 miast: Sztokholm (2010), Hamburg (2011), Vitoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), Kopenhaga (2014), Bristol (2015), Lublana (2016), Essen (2017) oraz Nijmegen (2018).

Kandydatury oceniane są na podstawie 12 wskaźników: lokalnego wkładu na rzecz zapobiegania globalnej zmiany klimatu, zarządzania transportem miejskim, terenów zieleni miejskiej, zwalczania hałasu, wytwarzania odpadów i zarządzania nimi, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, jakości powietrza, zużycia wody, oczyszczania ścieków, eko-innowacji i trwałego zatrudnienia, zarządzania środowiskiem na poziomie władz lokalnych i sprawności energetycznej.

Z badań wynika, że wrocławianie chcą rozwoju transportu zbiorowego, nawet kosztem ruchu samochodowego. Najważniejszym zadaniem miasta jest zaś polityka ekologiczna i budowa parków (co potwierdza także fakt, że ponad 30 procent budżetu obywatelskiego zostanie w 2017 roku przeznaczone na  zielone inwestycje). Badania zostały zlecone w związku ze strategią dotyczącą przyszłości Wrocławia do 2030 r.

Tytuł przyznawany jest przez międzynarodowe jury, w którym zasiadają eksperci w poszczególnych dziedzinach środowiska. W skład jury wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Europejskiej Agencji Środowiska, ICLE – Stowarzyszenia Samorządy Lokalne na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Biura Porozumienia między Burmistrzami i Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

źródło: UM Wrocław

InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl