Ruszył nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

10-09-2016
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Ruszył nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej
źródło: UM Wrocław
Szkolenie oficerskie do Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dla cywili, którzy trafią do korpusu oficerskiego jest 130 miejsc, natomiast dla żołnierzy - 20.

- Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie musieli zarejestrować się na stronie internetowej uczelni oraz dostarczyć dokumenty za pośrednictwem komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień – mówi ppłk Krzysztof Grabowski, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej WSOWL.

 

Wojska Obrony Terytorialnej stanowią uzupełnienie potencjału obronnego Polski, są jednocześnie jego częścią.

Do Wojsk Obrony Terytorialnej wstąpić mogą zarówno cywile jak i wojskowi i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju.

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:
prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych,  

ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.

Pierwszy etap kwalifikacji obejmuje wizyty w komisjach lekarskich i poradniach psychologicznych. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych orzeczeń o zdolności do zawodowej służby wojskowej kandydaci zostają dopuszczeni do egzaminów wstępnych.

Ten etap rekrutacji podzielony jest na dwa bloki. Pierwszy to test wiedzy obywatelskiej na temat najnowszej historii Polski oraz aktualnych wydarzeń krajowych i zagranicznych, kandydaci mają także sprawdzian ze znajomości języka angielskiego.

Kandydaci muszą także wykazać się odpowiednim poziomem sprawności fizycznej. Sprawdzian cztery konkurencje: bieg na dystansie 1000 metrów, biegiem wahadłowy, podciąganie na drążku wysokim oraz pływanie na dystansie 50 metrów – to wersja dla mężczyzn. Kobiety pokonują dystans 800 metrów, wykonują bieg po „kopercie”, zwis na ugiętych ramionach na czas, a także muszą przepłynąć 50 metrów na czas.

Ostatnim elementem w procesie rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane są predyspozycje do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia służby wojskowej i motywacja. Premiowana jest działalność w organizacjach o charakterze proobronnym, działalność prospołeczna oraz posiadane uprawnienia i osiągnięcia sportowe.

– Chcę służyć ojczyźnie. Służba wojskowa umożliwia również rozwój zawodowy i osobisty. Dla mnie to idealne połączenie i spełnienie marzeń– mówi Dominika Januszewska ze Stalowej Woli.

Od 3 października wszyscy, którym się poszczęściło rozpoczną intensywne szkolenie podstawowe i tym samym służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych. 

źródło: UM Wrocław

InWroc.pl InSilesia.pl Graviteo Encja.com inNews.pl